Bilopphoggingsplass i Surnadal – Naturvernforbundet spør om verksemd

Naturvernforbundet har oppdaga ei verksemd i fuglefredningsområdet ved Surna. Funnet gir grunnlag for å spørre kommunen om kva dette er.

Naturvernforbundet reagerer på at openbart forureinande verksemd ligg på ein plass utan fast dekke og oljeavskiller.

Naturvernforbundet ber kommunen om ei tilbakemelding på korleis dette kan gå til. Kopi er også sendt fylkesmannen.