Bioenergi på nytt sjukehus i Molde

Epost fra Helse Nordmøre og Romsdal HF.

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal(a)naturvern.no]
Sendt: 21. januar 2007 22:42
Til: ‘Solumsmo Arve-Olav’
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Dette er interessant. Kan det være aktuelt å invitere med Naturvernforbundet i en referansegruppe e.l. for planlegging og prosjektering?

Øystein Solevåg

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Solumsmo Arve-Olav [mailto:aos(a)helsebygg-midt.no]
Sendt: 19. januar 2007 09:10
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Jeg mener at når vi har valgt materialer, så har vi også sett på hva som kreves av f.eks. renholdsmidler og hvordan materialet håndteres når det en gang skal kastes/resirkuleres. F.eks. er golvmaterialene stort sett linoleum, tre og stein, selv om kanskje acryl ville gi noe mindre bakterier. Jeg snakker om St. Olavs Hospital i Trondheim. Eikrem er enda flere års arbeid unna denne typen avgjørelser. Det miljømessige arbeidet nå er lokaliseringsproblematikken – jeg vil tro at Eikrem gir en bedre samfunnsøkonomi enn Hjelseth når du ser på kollektivtransport, infrastruktur, nødvendig husbygging etc – og målsetninger. Antakelig vil arbeidet ta utgangspunkt i St. Olavs miljøprogram, men det er ingen grunn til at ikke Molde skal kunne gjøre dette mye bedre enn St. Olav. Et energiforbruk på 300 kvwh/m2/år er ikke grensesprengende, 200 vil være et realistisk mål selv for et sykehus. St. Olav bygges med et mål om en maksimal mengde deponert avfall i byggeprosessen, det kan være et godt punkt der byggeindustrien i hele Molde kan heves til et høyere nivå. Osv. Arve-Olav Solumsmo


Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal(a)naturvern.no]
Sendt: 18. januar 2007 18:28
Til: ‘Solumsmo Arve-Olav’
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Når du skriv at «Miljøvennlige valg av materialer, spesielt i livstidsperspektiv, har vært viktig i prosjektet», kan du konkretisere dette? Meiner du på Eikrem eller på Øya?

Øystein Solevåg mobile: 40 23 47 05

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Solumsmo Arve-Olav [mailto:aos(a)helsebygg-midt.no]
Sendt: 18. januar 2007 15:36
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Nye sykehus må forholde seg til EU Directive 2002/91/EC on the Energy Performance of Buildings, som nå er norsk lov. Sykehus er typisk storforbrukere av energi, siden de driver døgnet rundt og i helgene, og ikke kan resirkulere luften på samme måte som f.eks. et kontorbygg. St. Olav bruker fjernvarme fra Trondheim Energiverk, som kommer fra forbrenning av søppel. I tillegg har sykehuset reserveanlegg som er konvensjonell oljebrenner. For Eikrem vil jeg tro at varmepumper basert på grunnvannsbrønner er mest aktuelt. Økonomisk, og helt uten utslipp. Nye Akershus sykehus baserer seg på varmepumper. De fleste av de miljømessige avgjørelsene ble nok tatt tidlig. Den største faktoren er valget av byggested, som sparer over 600 000 liter bensin i året hvis jeg husker riktig. Etter det har det vært mest fokus på miljøvennlig riving, se http://www.helsebygg.no/hms/19095/http://www.helsebygg.no/arkiv2005/23645/http://www.helsebygg.no/arkiv2005/25378/ Miljøvennlige valg av materialer, spesielt i livstidsperspektiv, har vært viktig i prosjektet. Og så har Astma- og allergiforbundet vært veldig aktive i forhold til valg av planter og stoff.

med vennlig hilsen

Arve-Olav Solumsmo
Informasjonssjef Helsebygg Midt-Norge
Tlf. 73 86 20 20 Mobil 92 83 07 00
www.helsebygg.no


Fra: Hjellset, Torleif [mailto:Torleif.Hjellset(a)helsenr.no]
Sendt: 18. januar 2007 15:25
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Kopi: Øystein Folden; Mauseth, Roland; molde(a)naturvern.no; Solumsmo Arve-Olav; Einar Oterholm; Heggemsnes, Eirik
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Hei! Vi takker for interessen vedr. energi, og vil oversende det til prosjektgruppen for nye Molde sjukehus, slik at de evt. kan ta stilling til det i planprosessen. Hvis dere ønsker mer informasjon om Helsebygg Midt-Norge sine miljøkrav vil sikkert informasjonssjef i Helsebygg Midt-Norge, Arve-Olav Solumsmo (aos(a)helsebygg-midt.no) bidra. Med hilsen Torleif Hjellset Konst. avdelingssjef HNR HF


Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal(a)naturvern.no]
Sendt: 11. januar 2007 22:25
Til: Einar Oterholm; Hjellset, Torleif
Kopi: ‘Øystein Folden’; Eidhammer, Arnfinn; Mauseth, Roland; molde(a)naturvern.no
Emne: VS: Spørsmål om bioenergi

Einar Oterholm i Energiregion Møre kan kanskje gi innspel når det gjeld bioenergi? Er tilgangen på biobrensel så begrensa? Eg trudde problemet var å få solgt biobrensel, ikkje å få kjøpt det? Det er vanskeleg å få tak på kva miljøkrav Helsebygg Midt-Noreg eigentleg stiller til nybygg, dei seier at dette har vore sentralt på St. Olav, men eg finn ikkje noko konkret som er publisert etter 2000 som ikkje gjeld arbeidsmiljøet til dei som byggjer. Kva med materialval, energi mv.? Kan vi få litt meir konkret info her?

Øystein Solevåg

Naturvernforbundet

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Hjellset, Torleif [mailto:Torleif.Hjellset(a)helsenr.no]
Sendt: 11. januar 2007 14:05
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Kopi: Eidhammer, Arnfinn; Mauseth, Roland
Emne: SV: Spørsmål om bioenergi

Hei! Vi beklager seint svar. Helse Nordmøre og Romsdal har vedtatt å bygge nytt sjukehus på øvre Eikrem. Dette innebærer bl.a. at alle nyinvesteringer blir vurdert opp mot et tidsperspektiv frem mot år 2013. – Vedr. bruk av gass, har vi vurdert dette som et økonomisk ulønnsomt valg. – Vedr. evt. bioenergi er dette ikke vurdert som et alternativ i denne omgang. I flg. opplysninger er tilgangen på biobrensel begrenset i vårt nærområde. Investering i biobrenselanlegg ble seriøst vurdert for noen år tilbake. Bl.a. var biobrenseldivisjonen i Hydro inne i bildet og utarbeidet skisser på grunninvesteringer. Prosjektet ble da skrinlagt, bl.a. p.g.a. det kortsiktige perspektivet for sjukehusdrift på området. – Vedr. miljøkrav generellt i tilkn. til Nye Molde sjukehus, henvises til miljøprofil for Helsebygg Midtnorge, som er vår støttespiller. Helsebygg har hatt ansvaret for St.Olav, og miljøkrav har vært meget sentralt i den prosessen. Skulle det være ønskelig med ytterligere opplysninger om det omtalte fyringsanlegget med nye oljebrennere, har enhetsleder Arnfinn Eidhammer detaljkunnskapene. Med hilsen Torleif Hjellset Konst. avdelingssjef HNR HF


Fra: Hnr.Postmottak
Sendt: 10. oktober 2006 14:45
Til: Ottesen Svein; Hjellset Torleif
Emne: VS: Spørsmål om bioenergi


Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal(a)naturvern.no]
Sendt: 10. oktober 2006 14:17
Til: Hnr.Postmottak
Emne: Spørsmål om bioenergi

Hei, vi i Naturvernforbundet har fått eit tips om at Molde sjukehus skifter oljebrennarar (sjå under). Tipsaren er mest opptatt av gass, men har de vurdert bioenergi? Kva miljøkrav vil de stille til eit eventuelt nytt sjukehus i Molde? Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Epost moreromsdal(a)naturvern.no Internett www.naturvern.no/moreromsdal

Kommentarer

gass? for dyrt.
Molde Sjukehus skifter 2 stk hettvannskjeler, og har bestilt brennere for fyringsolje. pga avgifter blir det ikke lønnsomt å bruke gass, selvom bygningsmassen er temmelig stor.
jeg bruker selv gass hjemme, og da jeg nu skiftet mine 11kgs propanflasker kostet de 396 – trehundreognittiseks kr. pr. flaske !!! tror du at du redder din familieøkonomi med å gå over til gass/pelletsovn/varmepumpe?
de to sistnevnte har en investering på hhv 30.000kr og 15.000kr. del dette på forventet levetid – 12år? – se så hva kostnadene dine blir. åhnei, diktaturet gir deg ingen ting.
thm
molde
Innsendt 29.09.2006 12:38 av thm4855

http://www.tu.no/energi/article59119.ece