Biologiske undersøkingar ved kraftverk i Sykkylven

Naturvernforbundet har etterspurd informasjon om kartleggingar av naturmangfald i samband med Kroken kraft / Regndalselva kraftverk i Sykkylven.

I brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Naturvernforbundet gitt supplerende opplysningar om naturmangfald i kraftverkplanane.