Bjørnøy må si nei til mobile klimabomber

NVE har vedtatt å gi anleggskonsesjon til Statnett SFs planer om etablering av et «mobilt» kraftverk på Tjeldbergodden. SFT har anbefalt at Statnett bør få utslippstillatelse. Norges Naturvernforbund ber i et brev miljøvernminister Helen Bjørnøy om ikke å gi utslippstillatelse til et gasskraftverk av denne typen.

Naturvernforbundet viser til at energisparing vil være bedre for miljøet, at mobile gasskraftverk ikke er den beste løsningen for Midt-Norge og at det å gi utslippstillatelse til slike anlegg kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

Lars Haltbrekken har telefon 91 61 21 91.

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Les brevet til miljøvernministeren