Bli med på en slåttedag i Molde

Naturvernforbundet i Molde og Holmarka Besøksgård inviterer til en slåttedag lørdag 11. juli kl 10 i Lingedalen på vestsiden av Frænavegen.

Marka ligger på vestsiden av Frænavegen like vest for Rosebyområdet i Molde sitt sentrumsområde.

Målet med arbeidet er å få til en blomsterrik mark til nytte for pollinerende insekter og til glede for dem som er i området.

Vi starter slåtten kl 10 og det trengs dugnadsfolk til å slå graset og henge det opp i hesjer.  Marka er på 5 da. Dersom du har en høyrive, høygaffel eller en ljå, kan du ta den med. Ellers blir det en del redskaper på marka som det er lov å låne.

Bakgrunnen for prosjektet er at i 2018 fikk Molde kommune penger fra Miljødirektoratet til å restaurere den gamle slåttemarken i Lingedalen som var gjengrodd med blant annet trær.

For å få utviklet en blomstereng, er det blant annet viktig å unngå gjødsling og kjemikaliebruk. Det er nødvendig at graset blir tatt bort. Etter hvert som næringsholdet i jorda med årene reduseres, vil blomsterplantene få det lettere i konkurransen med grasartene.

Naturvernforbundet hadde ansvaret for skjøtselen i fjor sammen med Molde kommune. I år samarbeides det med Holmarka Besøksgård. Dyra på Holmarka får høyet.

Det er ingen værforbehold.  Det blir servert kaffe. Ta med kopp.