Bli med på Klimafestivalen i Molde!

Naturvernforbundet i Molde er en av arrangørene av Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn, som blir arrangert 15. – 25. januar 2020.

Klimafestivalen § 112 vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn. Vi ønsker å skape en fest for den grønne bølgen og feire endringskulturens positive sider. Vi ønsker å kaste lys over det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, spre kunnskap og skape enda mer engasjement.

Klimafestivalen § 112 er en mobilisering rundt en av verdens vakreste grunnlovsparagrafer – paragraf 112. Lovbestemmelsen ble vedtatt i 1992 og er et viktig redskap i en langsiktig tenkning, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet.

§112

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»