Bli med på Klimakampen i Møre og Romsdal!

2010 skal bli handlingens år i Møre og Romsdal! Tiltak skal bli satt i verk, engasjement skal skapes, og vi skal få faktiske reduksjoner i klimagassutslipp fra kommunale virksomheter, bedrifter og husholdninger.

Klimaendringene er et faktum og forskning viser at klimagassutslippene må reduseres med minimum 85 % innen 2050, for å sikre livsgrunnlaget til fremtidige generasjoner. Oljebygda Møre og Romsdal må ta en del av ansvaret, og klimakampen skal hjelpe oss i gang!

Klimakampen i Møre og Romsdal 2010, er en konkurranse mellom kommuner og mellom bedrifter i fylket om å bli mest klimavennlig. Vi skal få en vinnende kommune og bedrift i hver region (Nordmøre, Sunnmøre og Romsdal), som ved slutten av dette året skal konkurrere om å bli den beste i hele fylket. Samtidig som kommunene og bedriftene innad i hver region konkurrerer om å bli best, er de samtidig på lag for å bli den beste regionen.

Hvem kan bli med?

Alle kommunene i fylket er automatisk med i konkurransen. Dette innebærer at alle innbyggerne i fylket kan være med og hjelpe sin kommune til å vinne Klimakampen.

I bedriftskonkurransen kan alle typer bedrifter, små og store delta. Sykehjem, skoler, rådhus og andre kommunale enheter kan også melde seg inn i bedriftskonkurransen. Alle bedrifter konkurrerer mot hverandre. Bedrifter som blir deltaker i Klimakampen skaffer klimapoeng både til seg selv og til sin kommune. For at en bedrift skal bli deltaker, må bedriften registrere seg.