Bli med på oljevern- og strandsoneberedskapskurs på Aukra

WWF Norge inviterer til oljevern- og strandsoneberedskapskurs på Aukra 15. – 17. september 2006. Kurset er gratis.

Fredag er det teori mens lørdag består av praktiske øvelser.

Påmelding direkte til WWF Norge.

Les invitasjonen til kurset