Bli medlem i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal trenger flere medlemmer!

Du kan melde deg inn ved å sende en epost til oss på moreromsdal(a)naturvern.no og oppgi navn, adresse, fødselsdato og telefon og/eller epostadresse.

Kontingenten betaler du da inn til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, kontonummer 0540 08 15978.

De ulike medlemskategoriene i Naturvernforbundet er:
Hovedmedlem (kr 350 – førsteårsmedlemsskapet koster 200 kr)
Student (kr 175)
Pensjonist (kr 175)
Familiemedlemskap (kr 420)
Student-/pensjonistfamilie (kr 200)
Livstidsmedlem (kr 7000)

Medlemmer får tilsendt medlemsbladet Natur & Miljø, det regionale miljømagasinet Natur Vest og rabatt på ulike varer og tjenester.

Familiemedlemsskap inkluderer medlemsskap i Naturvernforbundets barneorganisasjon, Miljøagentene. Hovedkvarteret sender ut 4 tøffe pakker med spennende innhold. Pakkene kommer i posten til deg i mars, mai, august, oktober og desember. Er du ikke medlem, men ønsker aksjonspakker, meld deg inn nå! Ofte sender vi også ut spennende ting sammen med bladet, for eksempel plakater, samlekort og klistre- merker. Det skal være moro å være miljøagent!

Informasjonsfolder

Informasjonsbrosjyre

Annonse