Blir vegkantane sprøyta i Tingvoll?

Naturvernforbundet i Tingvoll har observert brune vegkantar, og har difor sendt eit ope brev til Kolo veidekke.

Leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll, Øystein Folden, har telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Kolo veidekke