Borgundfjorden og strandsona blir hovedsaker for Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn hadde årsmøte på Fagerlia vgs. mandag 6. mars. Det var bred enighet om at lokallaget skal satse på flere aktiviteter til medlemmene. Etter årsmøtet var det åpent møte om opprydding av miljøgifter i Borgundfjorden.

Årsmøtet valgte nytt styre. På konstituerende styremøte 13. mars 2006 ble styret konstituert:

Kjersti Finholt: leder

Hildur Rødstøl: nestleder

Geir Ole Sætremyr: kasserer

Christine Rørvik: sekretær

Maren Meyer: styremedlem

May Kristin Brekke: styremedlem

Torbjørn Nerland: styremedlem

Aktuelle aktiviteter før og i løpet av sommeren er:

– Familiedag i Byparken

– Blomsterdag i Eikenosen

– Fuglevandring med Alv Ottar Folkestad

– Flaggermusvandring

Sakene som ble tatt opp på årsmøtet var:

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Styrets årsmelding

Sak 3 Revidert regnskap

Sak 4 Saker fra styret: Forslag til arbeidsplan

Sak 5 Saker framlagt av medlemmene.

Sak 6 Valg

Referatet fra årsmøtet ligger under.

ÅPENT MØTE OM MILJØGIFTER I BORGUNDFJORDEN

Det er nettopp framlagt flere rapporter om miljøtilstanden i Borgundfjorden. Tema for det åpne møtet var de miljøgiftforurensete sedimentene flere steder i Borgundfjorden. Vi fikk vite mer om hva som finnes av slike miljøgifter, faren ved disse og vi diskuterte hvordan dette kan ryddes opp i.

Kolbjørn Megård som er seksjonsleiar for forurensingsseksjonen i Møre og Romsdal fylke innledet.

Kjersti Finholt har telefon 92 29 97 38 og epost alesund(a)naturvern.no.

Foredraget til seksjonssjef Kolbjørn Megård

Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Ålesund

Invitasjonsbrev

Årsmelding 2005

Oversikt over saker i 2005

Forslag til arbeidsplan for 2006