Bred allianse vil ta vare på matjorda

– En internasjonal konvensjon for å sikre jordressursgrunnlaget for matproduksjon. – Strakstiltak for å nå Regjeringens mål om å halvere årlig nedbygging innen 2010. Det krever Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, Utviklingsfondet, FRIFO og Norges Bondelag i et felles brev til Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Miljøvernminister Erik Solheim.

– Utfordringer knyttet til å opprettholde matproduksjonen og matsikkerheten globalt er ikke lenger et framtidig problem, det er noe vi ser konsekvensene av her og nå. Vi har tilstrekkelig kunnskap om jordens tilstand til å handle. Det som mangler er politisk vilje til å finne de internasjonale og nasjonale grep som skal til for å stanse utviklingen, heter det i brevet.

Kravet fra organisasjonene ble overrakt under den nasjonale jordvernkonferansen i Moss. – Selv om klimaendringene har aktualisert og synliggjort problemene, er den politiske oppmerksomheten rundt konsekvensene for verdens jordressurser ikke en integrert del av den politiske klima- og miljødebatten, blir det understreket i brevet som er skrevet under av Øystein Dahle i FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon), Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom, Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund, Arvid Solheim i Utviklingsfondet og Bjarne A. Undheim i Norges Bondelag.

Kontakter:

Øystein Dahle, FRIFO , 95 75 59 41

Ingeborg Gjærum, Natur og Ungdom, 90 99 92 75

Svein Guldal, Norges Bondelag, 91 89 36 15

Brevet til Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Miljøvernminister Erik Solheim