Brødr. Sunde: Naturvernforbundet klager på utslippstillatelse

Området i Borgundfjorden mellom Ålesund kommunale renseanlegg og Brødrene Sunde har Norges høyeste HBCD-forgiftning, og Mattilsynet advarer mot å spise skalldyr og bunnfisk fra området. Naturvernforbundet krever at Miljøverndepartementet opphever Brødr. Sundes tillatelse til å slippe ut HBCD. Disse utslippene må opphøre umiddelbart.

Kontaktperson i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er Kjersti Finholt, telefon 92 29 97 38.

Les klagen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Les oversendelsesbrevet fra SFT til Miljøverndepartementet