Bruk bompenger på kollektivtrafikk!

Møre og Romsdal Natur og Ungdom er veldig positive til regjeringens forslag om å tillate bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk. Både bilistene og de som allerede reiser kollektivt vil tjene på at bompenger brukes til å gi et bedre kollektivtilbud. Hvis flere reiser med tog, buss og bane blir det bedre plass på veien for de som er avhengige av bilen.

Det finnes bomstasjoner rundt flere av byene i Norge. I dag kan pengene fra disse bare brukes til å bygge mer vei eller infrastruktur for skinnegående kollektivtransport. For at bompengene skal kunne brukes på best mulig måte for samfunnet, må det også åpnes for at de kan brukes til drift av kollektivtrafikken. Med et bedre kollektivtilbud vil flere velge å reise kollektivt. Da blir det mindre utslipp og mindre køer.

– Dette er et glimrende forslag, som vi har ventet lenge på. Å bruke bompenger til å gi kollektivtilbudet et løft er miljøvennlig, framtidsretta og samfunnsøkonomisk fornuftig. De som er avhengige av bilen vil også tjene på mindre køer på grunn av et bedre kollektivtilbud, sier Ane Marte Rognskog, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Fremskrittspartiets Per Sandberg har reagert sterkt på at bompenger skal kunne brukes på å gi folk flest et bra alternativ til bilen, i form av miljøvennlig kollektivtrafikk. Hans egne partifeller i Oslo og Akershus har derimot gått med på at noe av pengene fra bomringen i Oslo skal brukes på drift av kollektivtrafikken. Han er også bekymra for EØS-reglene, men Stockholm og London har gått mye lengre og innført veiprising, med en langt større andel av midlene til kollektivdrift.

– Stockholm har klart det og London har klart det. De har til og med innført veiprising. I begge disse byene er flertallet positive til å betale for å få et bedre kollektivtilbud, mindre køer og bedre miljø. Det er på tide at norske byer følger etter, både med veiprising og ved å bruke penger fra bompengepakker på et bedre kollektivtilbud, konkluderer fylkesleder Ane Marte Rognskog.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt fylkesleder Ane Marte Rognskog på tlf: 46413213 eller e-post: mr(a)nu.no