Bunn Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon; Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, v/Øystein Folden, Rasta 4, 6630 TINGVOLL. E- post moreogromsdal@naturvernforbundet.no