Bustadbygging i strandsonen i Utvika i Skodje

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har fått kopi av varsel om oppstart av Gyrihaugen boligområde. Naturvernforbundet meiner det er viktig å ta vare på strandsone, kanskje særleg strandsone der det er mogleg å ferdast til fots langs sjøen utan at det er bygd veg og småbåthamn.

Naturvernforbundet rår Skodje kommune til å nytte ein revisjon av kommuneplanen til å avklare denne typen område i framtida.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalen til Skodje kommune