Bygg gode og klimavennlige tettsteder!

Uttalelse fra landsmøtet i Norges Naturvernforbund.

Norsk tettstedsutvikling har gjennom mange tiår hatt som hovedtendens at det etableres større kjøpsentre- og varehus utenfor de eksisterende senterstrukturer. Dette har ført til økt bruk av areal og økt behovet for energikrevende og forurensende biltransport.

Gjennom en midlertidig kjøpesenterstopp og krav om fylkesplaner har det vært gjort forsøk på å snu denne dette. Utviklingen har likevel fortsatt i feil retning. Store kjøpesenter- og varehusprosjekter planlegges nå utenfor en rekke byer og tettsteder i Norge.

Naturvernforbundets landsmøte krever at regjeringen stopper alle planer om areal- og transportkrevende varehus og kjøpesentre utenfor eksisterende byer og tettsteder. De rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre må brukes aktivt, og alle godkjente fylkesdelplaner må tolkes strengt.

Alle de som ønsker å etablere kjøpesentre oppfordres til å se på mulighetene innenfor eksisterende tettsteder. Gjennom fortetting og gode kollektivløsninger vil handelsnæringen kunne gi et positivt bidrag til framtidens lavutslippssamfunn.

En vesentlig aktør i denne sammenheng er IKEA Norge. Selskapet ønsker å realisere kontroversielle, arealkrevende og transportskapende prosjekter både i Rogaland, Hordaland og flere andre steder i landet. Naturvernforbundet vil oppfordre IKEA til å gripe utfordringen og heller bidra til at det bygges flere gode og klimavennlige tettsteder i Norge.