Bygg høyhastighetsbaner

Uttalelse fra landsstyret i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 17.–18. november 2007, krever at det må bygges ut et nett av høyhastighetsbaner i Norge. Samtidig haster det med å bygge ut moderne og effektivt dobbeltspor på jernbanen mellom byene i InterCity-området på Østlandet. Utbyggingene må kombineres med restriksjoner mot vei- og flytrafikken for å få størst mulige reduksjoner i utslippene.

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det er bred enighet om å redusere utslippene av farlige klimagasser, men utslippene fortsetter å øke. Vi har bare få år på oss for å unngå å gjøre uopprettelig skade på jorda. I Norge kommer en fjerdedel av CO2-utslippene fra veg- og flytrafikk. For å redusere utslippene i Norge til et globalt bærekraftig nivå, må vi redusere utslippene med 90 %, og transportsektoren må ta sin del av kuttene.

Hvert døgn er det 12 000 mennesker som fly innenlands sør for Sognefjorden. Dette er dobbelt så mange som antallet som flyr mellom Chicago og New York, og seks ganger så mange som antallet mellom Paris og Lyon. Tallet kan reduseres kraftig ved å bygge høyhastighets jernbane.

Samtidig kan vi ikke vente på at høyhastighetsnettet skal stå ferdig. Jernbanenettet i det sentrale Østlandsområdet er sprengt, og det haster å få på plass moderne og effektivt dobbeltspor på strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden. Dobbeltsporene må bygges slik at de kan inngå i det framtidige høyhastighetsnettet. Disse dobbeltspor­strekningene må inn i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 og bør stå ferdig innen 2015.

Samtidig med at det etableres dobbeltspor i InterCity-området og høyhastighets jernbane mellom de største byene må myndighetene innføre restriksjoner mot vei- og flytrafikken. Det er for billig og for lett å forurense. Ved å begrense veiutbyggingene, øke drivstoffprisene og redusere antall flyavganger vil jernbanen stille enda sterkere i konkurransen mot både veien og flyet.

Natur og Ungdom krever at det bygges ut høyhastighets jernbane i Norge for å få ned utslippene fra flytrafikken. Samtidig haster det med å bygge ut moderne og effektivt dobbeltspor i InterCity-området. Utbyggingene må kombineres med restriktive tiltak mot vei- og flytrafikken for å få størst mulige reduksjoner i klimagassutslippene.

For mer kontakt:

Kristi Langli, 91560948 – mr@nu.no

Leder Møre og Romsdal Natur og Ungdom