Coop Prix best i Skodje-konfirmantenes butikktest

Tirsdag 25. oktober undersøkte Skodje-konfirmantene dagligvarebutikkene Coop Prix og Spar i Skodje. Konfirmantene undersøkte om butikkene hadde rettferdige varer, miljømerka varer og økologisk mat.

Konfirmantene fant at

– Coop Prix har flest miljømerka og økologiske produkter og fikk dobbelt så mange poeng som Spar. – Spar var den eneste butikken som hadde en rettferdig vare, nemlig Farmer’s appelsinjuice.

RESULTATER SKODJE:

Rettferdige varer (Max Havelaar) Miljømerka varer (Svanen) Økologisk mat (Ø-merket) Totalt Coop Prix 0 17 19 36 poeng Spar 2 12 5 19 poeng

Denne butikktesten har også vært gjennomført av konfirmantene i Ålesund og Ørsta. Sammenlignet med butikkene i Ålesund og Ørsta, kom butikkene i Skodje relativt dårlig ut. Til sammenligning fikk de to andre testvinnerne, ICA Maxi på Moa 70 poeng og Eurospar i Ørsta 51 poeng.

Med denne undersøkelsen ønsker konfirmantene å vise hvordan vi som forbrukere kan gjøre bevisste valg i butikkene. For det andre ønsker de å skape økt oppmerksomhet omkring og større etterspørsel etter miljømerkede, rettferdige og økologiske varer, slik at butikkene kan øke tilbudet.

Det er Møre bispedømmes ressursgruppe for miljø og rettferd som har utviklet butikktesten, og det var Kjersti Finholt fra Naturvernforbundet og Mari Melbø Rødstøl fra Grønn hverdag som sammen med diakon Ottar Nevstad i Skodje veiledet konfirmantene.

For spørsmål omkring undersøkelsen, kontakt Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38 / epost kjersti_finholt(a)adsl.no eller diakon Ottar Nevstad på telefon 70 27 59 45 eller epost os.nevstad(a)c2i.net.

Mer informasjon:

Kirkens engasjement for miljø og rettferdInitiativ for Etisk Handel (IEH)

Etisk forbrukernettverk

Max Havelaar – merkeordning for garantert god handel

Stiftelsen Miljømerking – om Svanemerket og Blomsten

Grønn hverdag

Debio – statlig godkjenning av økologiske varer

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom