Cubus best i Borgund-konfirmantenes klestest

Fredag 21. oktober undersøkte Borgund-konfirmantene butikkjedene H&M, KappAhl og Cubus.

For det første ville konfirmantene vite om butikkene kunne garantere arbeiderne som har sydd klærne hadde akseptable arbeidsforhold, at de ikke ble utnytta, gitt dårlig lønn eller om det var barn som hadde laget klærne.

Cubus var den butikken som hadde best oversikt over hvilke retningslinjer de bruker ved innkjøp av klær. Cubus framstår dermed som den butikken som er mest troverdig når de hevder at arbeiderne har hatt gode arbeidsforhold. Også Cubus har imidlertid et forbedringspotensiale; konfirmantene fant flere klær i butikken der det ikke stod opprinnelsesland. Folk bør ikke kjøpe klær som ikke er merket med opprinnelsesland, disse kan være produsert under slaveliknende forhold.

Konfirmantene undersøkte også om butikkene fører klær som er merket med det europeiske miljømerket Blomsten.

Når det gjelder miljømerka klær, var også her Cubus den beste butikken, men også KappAhl hadde Blomstmerkede spedbarnsklær. Blomstmerkede klær inneholder mindre gift enn andre klær og er produsert på en mindre miljøskadelig måte.

Den samme testen har også vært gjennomført av konfirmantene i Ørsta. Her var Cubus den eneste butikken som framsto som troverdig både når det gjelder miljø og rettferd.

Med denne undersøkelsen ønsker konfirmantene å vise hvordan vi som forbrukere kan gjøre bevisste valg i butikkene. For det andre ønsker de å skape økt oppmerksomhet omkring og større etterspørsel etter rettferdige og miljømerkede varer, slik at butikkene kan ta inn flere slike varer.

Det er Møre bispedømmes ressursgruppe for miljø og rettferd som har utviklet butikktesten, og det var Kjersti Finholt fra Naturvernforbundet og Christian Øien fra Natur og Ungdom som sammen med kateket Asbjørg Oksavik Sve, diakon Øystein Sørensen og sokneprest Annstein Lothe i Borgund veiledet konfirmantene.

For spørsmål omkring undersøkelsen, kontakt Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38 / epost kjersti_finholt(a)adsl.no eller kateket Asbjørg Okasvik Sve på telefon 70 10 91 90 eller epost asbjorg.oksavik.sve(a)kirken-aalesund.no.

Mer informasjon:

Kirkens engasjement for miljø og rettferd Initiativ for Etisk Handel (IEH)

Etisk forbrukernettverk

Max Havelaar – merkeordning for garantert god handel

Stiftelsen Miljømerking – om Svanemerket og Blomsten

Grønn hverdag

Debio – statlig godkjenning av økologiske varer

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom