Dårleg samsvar mellom fagrapportar og samandrag i kraftlinesak

Naturvernforbundet har no fått opplysningar om at samsvaret mellom fagrapportar og samandrag i konsekvensutgreiinga for ny kraftline på Tjeldbergodden på nokre punkt er dårleg. Etter dei opplysningane vi har fått er det og ein tendens ved at samandraget har mindre alvorlege negative konsekvensar enn det fagrapporten legg opp til. Det tyder på at det er medvite handling som ligg bak, og ikkje tilfeldige feil. Naturvernforbundet ber NVE undersøke dette.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les uttalen frå Naturvernforbundet