Demoniseringen av gasskraft?

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Sunnmørsposten skriver på lederplass 23. august 2005 at ”det er et faktum at det i dag ikke finnes andre tilgjengelige alternativer for å dekke kraftunderskuddet i Møre og Romsdal enn gasskraft eller vannkraft”. I motsetning til Sunnmørsposten innser Naturvernforbundet at Møre og Romsdal energimessig er en del av et Norge og et Europa med store kraftoverskudd. Det ville oppstå merkelige situasjoner dersom alle fylker i Norge til enhver tid skulle være sjølforsynte med kraft. Nordland produserer tre ganger så mye kraft som de bruker, skal de stenge kraftverk?

Sunnmørsposten er videre opptatt av det de kaller demoniseringen av gasskraftverk i Norge og viser til at gasskraft blir definert som ”grønn energi” i utlandet. Naturvernforbundet vet ikke hvor ”utlandet” er for Sunnmørsposten, men i de av våre naboland som er medlemmer i EU, er gasskraft basert på fossilgass regnet som fossil ”svart” energi og omfattet av klimakvoteplikten. Det er bare energi basert på fornybare energikilder som regnes som ”grønn energi”.

Det er frekt av politikere og aviser i fylket å operere med begrepet ”kraftkrise”. Det som er krise, er klimaendringene, som rammer hardt og urettferdig. Vi i de rike landene forurenser mest, men det er de fattige landene som rammes hardest. FNs klimapanel sier at vi må redusere utslippene i verden med 60-80 prosent, og det må skje fort. Derfor må alle land gjøre alt de kan for å kutte sine utslipp. Norge, som er et rikt land og en av de verste klimaforurenserne, har et spesielt ansvar.

Øystein Folden Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal