Departementet overprøvde rovviltnemnda – igjen

Rovviltnemnda i region 6 er for tredje år på rad overprøvd. Naturvernforbundet er nøgd.

«Dersom vedtaket ikke er i strid med lovgrunnlaget, saksbehandlingen eller tydelig på tvers av faglige anbefalinger sier vi at vi vil vise tilbakeholdenhet med å endre vedtak.» Slik ordla Klima- og miljøvernminister Sundtoft seg til Trønder-Avisa nylig. I dag foreligger departementets vedtak i klagesaken om gaupekvoten. I klagesaken har departementet redusert totalkvoten og hundyrkvoten og inndratt reservekvoten. Argumentet om en sammenheng mellom sporing og jakt har de ikke godtatt som grunnlag for økt jakt. Rovviltnemnda i region 6 er for tredje år på rad overprøvd. Gaupebestanden ser ut til å ha gått ned i denne perioden, til tross for at departementet hvert år har redusert kvotene fra den nemnda ville ha. Det er svært alvorlig at rovviltnemnda ikke har tatt tidligere signaler i denne saka, men fortsatt sin politiske forvaltning framfor en faglig forvaltning. Naturvernforbundet sier seg fornøyd med resultatet av klagen.