Destinasjon Ålesund & Sunnmøre trekker søknaden om landingsløyve

Kopi av epostkorrespondanse.

—– Original Message —–

From: magnar.selbervik(a)orsta.kommune.no

To: Øystein Folden

Sent: Tuesday, February 17, 2009 11:31 AM

Subject: Fw: SV: Søknad om dispensasjon


Destinasjon Ålesund & Sunnmøre trekker søknaden om landingsløyve.

Mvh Magnar Selbervik Miljøvernrådgjevar
Ørsta kommune tlf: 70049780

Ta omsyn til miljøet – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten!
—– Forwarded by Magnar Selbervik/OrstaKommune on 17.02.2009 11:33 —–

«Geir Steinar Vik» <geir.vik@VISITALESUND.COM>

17.02.2009 11:20

To

<magnar.selbervik(a)orsta.kommune.no>

cc

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre <info@VISITALESUND.COM>

Subject

SV: Søknad om dispensasjon


HeiVi har besluttet å trekke vår søknad for Ørsta kommune. Har bla registrert at Naturvernforbundet er kommet på banen vedr søknaden, og vi ønsker ikke å legge opp til noe som kan virke provoserende overfor vår vakre natur.Ønsker deg en fin dag videre!Med vennlig hilsen/Best regards

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Geir Steinar Vik

Reiselivssjef

Managing Director
Fra:magnar.selbervik(a)orsta.kommune.no
Sendt: 17. februar 2009 10:49
Til: Geir Steinar Vik; Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Emne: Fw: Søknad om dispensasjonMinner om denne.

Mvh
Magnar Selbervik
Ørsta kommune
Miljøvernrådgjevar
tlf: 70049780

Ta omsyn til miljøet – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten!
—– Forwarded by Magnar Selbervik/OrstaKommune on 17.02.2009 10:54 —–


Magnar Selbervik/OrstaKommune

10.02.2009 10:00


To


«Geir Steinar Vik» <geir.vik@VISITALESUND.COM>


cc


Subject


Re: Søknad om dispensasjonLink
Vi stadfester å ha motteke søknaden Dykkar.
Vi må imidlertid ha nærare spesifisert kva område det vert søkt løyve til landing med helikopter før vi kan ta søknaden til handsaming.
Dette kan gjerast med å sirkle inn aktuelle landingsområde på eit kart eller å oppgje stedsnavn.

Mvh
Magnar Selbervik
Miljøvernrådgjevar
Ørsta kommune
tlf: 70049780


«Geir Steinar Vik» <geir.vik@VISITALESUND.COM>

09.02.2009 18:49


To


<magnar.selbervik(a)orsta.kommune.no>


cc


Subject


Søknad om dispensasjon


HeiVi søker om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vennligst se vår vedlagte søknad. Jeg gjør dere oppmerksom på at i tillegg til Ørsta kommune, så søker vi også i Stordal kommune, Stranda kommune og

Sykkylven kommune under samme vilkår.Håper på en rask og positiv behandling.Med vennlig hilsen/Best regards

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Geir Steinar Vik

Reiselivssjef

Managing DirectorTel dir: +47 70 15 76 03

Mobil: +47 48 19 74 37

E-mail: geir.vik@visitalesund.com

Web: www.visitalesund.com