Det er ikke likegyldig for miljøet hvem du stemmer på!

Miljø er lavt på lista over saker som opptar de fleste listetoppene i Møre og Romsdal. Dette gjelder ikke uventa «verstingene» FrP, Høyre og Arbeiderpartiet, men heller ikke KrF og Senterpartiet ser ut til å ha satt miljøvernere på toppen av listene sine her i Møre og Romsdal, her skiller særlig Senterpartiet seg ut i negativ retning. Det er Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre som skiller seg ut som de som har de mest miljøengasjerte listetoppene i vårt fylke.

Dette viser en undersøkelse Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført blant listetoppene i vårt fylke. Listetoppene har svart på en rekke spørsmål, både enkle ja/nei-spørsmål og spørsmål som krever lengre resonnement som svar. De har også blitt bedt om å si noe om hvilke miljøsaker som er viktige for dem. Her scorer gasskraft høyt.

Naturvernforbundet er partipolitisk nøytralt. Vi går ikke ut og anbefaler et bestemt parti. Naturvernforbundet har laget denne oversikten fordi vi ønsker å gi medlemmene våre og andre miljøengasjerte velgere muligheten til å sammenligne listetoppene i vårt fylke.

Kort tid før valget ser det ut til at alle de mest aktuelle regjeringsalternativene vil ha innebygget store konflikter i miljøpolitikken sin, de inneholder både partier som scorer høyt og partier som aktivt motarbeider vårt felles miljø. Naturvernforbundet håper de mest miljøvennlige partiene i de respektive regjeringsalternativene blir så store at vi sammen kan presse de miljømessig verste partiene et stykke i riktig retning eller et problem fordi de miljømessig beste partiene ikke vil få gjennomslag for sine synspunkter. Vi håper likevel at dette blir et valg der miljøspørsmål blir avgjørende for mange velgere.

Rapporten med spørsmål og svar er lagt ut på våre hjemmesider på www.naturvern.no/moreromsdal, men her er en vurdering av partiene:

• Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre får terningkast 6. • RV får terningskast 5. • KrF får terningkast 4. • Sp får terningkast 3. • Ap får terningkast 2. • FrP og Høyre får terningkast 1.

Naturvernforbundet kommer til å ta vare på svarene vi har fått inn. Disse kan vi forhåpentligvis bruke til å konfrontere det som blir Mørebenken på Stortinget etter 12. september 2005.

Godt valg!

Øystein Folden Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Telefon 91 81 25 42

Les hele rapporten med undersøkelsen «Hva mener listetoppene i Møre og Romsdal om miljøspørsmål?»