Dette er ikke en bypakke – det er en miljøskandale!

Leserinnlegg frå Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Ålesund bystyre skal behandle en bompengesøknad i sitt første ordinære møte etter valget.

Det er ganske spesielt at mens resten av verden arbeider for å redusere klimagassutslippene, så har Ålesund bystyre hastverk med å vedta utbygginger for å øke klimagassutslippene.

Det er direkte merkelig at mens byer over hele verden har skjønt at framtidens byer må ha mindre biltrafikk i sentrum, så har Ålesund bystyre hastverk med å få gjennomført 1960-tallets løsninger for å presse flere biler inn i byen.

Det er ganske freidig å kalle dette en bypakke. I en bypakke er det vanlig at 25 – 50 % av midlene brukes til tiltak som får flere til å sykle eller tar buss eller bane. I Ålesund er forslaget å bruke 11 %.

Det er synd at noen tror at utbyggingen av mer motorveg og nye busstopp vil føre til at flere tar buss eller sykler. All forskning tilsier at trafikanter er rasjonelle; gjør vi det lettere å kjøre bil, så kjører flere bil, selv om de kunne tatt bussen.

Det er trist at det å behandle denne saken visstnok haster så mye for Ålesund bystyre at det verken er tid til å hente inn faglige råd eller gjennomføre en runde der innbyggerne og fagmiljø kan få komme med sine synspunkter.

Ålesunds nye ordfører har hatt et ønske at byen skal være en motor i det regionale utviklingsarbeidet. Motoren skal tydeligvis brukes til å rygge inn i framtiden i en sky av eksos.

Yngve Birkeland

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn