Dispensasjon for helikoptertransport i samband med skiaktivitet

Epost til Volda kommune.

Viss Volda kommune har hatt søknader/vedtak gjeldande helikopertransport i samband med ekstremsport denne vinteren, ber vi om å få vedtak tilsendt. Dokument tilsendt med epost til moreromsdal@naturvern.no er i grunnen det beste for oss.   Viss de ikkje har hatt slike søknader, går eg ut frå at eg får ei enkel tilbakemelding om det.   Med helsing   Øystein Folden Naturvernforbundet i Møre og Romsdal