Dokument frå sluttsynfaring

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Naturvernforbundet gjekk tur langs Rossåa i Surndal sist haust, og vil på grunnlag av det gjerne samanlikne sine inntrykk  med det som kjem fram av sluttsynfaringa etter utbygging. Det gjeld utbygginga med data gjengitt nedanfor.

Så vi ber om å få aktuelle dokument som fortel om korleis dette området var tenkt å bli sjåande ut, og vurderinga av arbeidet som er gjort.

Ver snill å sende aktuelle dokument til moreromsdal@naturvern.no, eventuelt i form av linker viss det er store dokument.

Med helsing

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Øystein Folden

Råssåfoss kraftverk

Fakta

Registreringsnummer:

4104

Saksnummer:

200703989

Sakstype:

Vannkraft

Status:

Gjeldende konsesjon/tillatelse

Vedtaksdato:

11.04.2007

Saksbehandler:

Kari-Anne Fange . 09575, kafa@nve.no

Tiltakshaver:

LONGVA

Fylke:

MØRE OG ROMSDAL

Kommune:

SURNADAL

Vassdragsområde:

111.70

Produksjon:

26 GWh