Eide miljøservice: Klage på manglande miljøinformasjon

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har klaga Eide Miljøservice inn til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Naturvernforbundet har fått fleire spørsmål frå medlemmer og andre om verksemda til Eide miljøservice. Våre spørsmål til verksemda har vi berre delvis fått svar på. Samstundes kan det sjå ut til at forureining frå Eide miljøservice kan renne ut i naturreservat i nærleiken.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Klagenemnda for miljøinformasjon

Spørsmål om miljøinformasjon 10. mai 2007

Miljøservice AS – Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 29. juni 2007

Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall – Miljøservice AS – Eide kommune

Epostveksling om svarfrister

Svarbrev frå Klagenemnda

Nye kommentarer frå Naturvernforbundet til Klagenemnda for miljøinformasjon

Naturvernforbundet får medhald i Klagenemnda i oktober 2007

Analyseresultat frå prøver tatt i veke 27 – 2007

Eide: Klage fra irritert nabo til Møre og Romsdal fylke