Endra regulering av Litlevatn og Mosvatn i Hareid og Ulstein

Naturvernforbundet har gitt ei fråsegn til NVE.

Naturvernforbundet krev fullverdig restaurering av reguleringssona som vilkår for å godta å redusere høgaste vannstand.