Endring av rødlistestatus for hubro på sviktende grunnlag?

Det pågår ein debatt i det ornitologiske miljøet i Noreg om hubrobestanden.

Picasa

Naturvernforbundet har fått ei henvending frå nokre medlemmar av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Dei skriv:

Vi er ikke helt enige i konklusjon i siste nr av Vår Fuglefauna om rødlistestatus, men så langt er ikke redaksjonen i Vår Fuglefauna villige til å trykke vår artikkel.

Derfor har vi sendt den til alle NOF sine lokallag i tilfelle der er andre som kan tenke seg å ha noe å si nå når rødlista over fugler er lagt ut til høring.

Beste helsing

Oddvar Olsen

Tore Larsen

Ingvar Stenberg

Tore Chr Michaelsen

Alv Ottar Folkestad

Ingar Støyle Bringsvor

Nils Røv

Nils Chr Bjørgo

Magnar Lien