Endringar i søknaden frå Småvoll kraftverk

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til NVE.

Naturvernforbundet er framleis av den oppfatninga at ulempene er større enn fordelane for dette prosjektet.