– Energisituasjonen i Midt-Norge må løses uten nye utslippsbomber

I dag har Norges Naturvernforbund sendt sin høring til Statens forurensningstilsyn (SFT) angående Statnetts søknad om tillatelse til å drive et et mobilt gasskraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal. – Et kraftverk som kan gi utslipp på over 300 000 tonn CO2 i året, er selvsagt helt uakseptabelt. SFT skal ivareta miljøinteressene og må ikke åpne for slik forurensende virksomhet, sier energirådgiver Torhildur Kristjansdottir.

– Det er skuffende og kritikkverdig at Statnett ikke har kommet fram til andre løsninger på den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge enn et sterkt forurensende mobilt gasskraftverk, sier Kristjansdottir. – Spesielt nå når klimatrusselen aldri har vært mer alvorlig. Denne trusselen krever at vi reagerer raskt og reduserer våre utslipp av klimagasser kraftig og ikke tar avgjørelse om å øke dem med flere hundre tusen tonn i året.

– Kraftsituasjonen kan ikke overraske noen. Med bedre og mer langsiktig energiplanlegging må den kunne håndteres på en mindre miljøskadelig måte. Norges Naturvernforbund ber derfor om at planer om forurensende mobile gasskraftverk legges på is og at andre miljøvennlige alternativer utredes snarest, understreker Kristjansdottir.

Energifrigjøring
Naturvernforbundet viser i sin høringsuttalelse til at frigjøring av energi vil være det viktigste bidraget til å løse energisituasjonen i Midt-Norge. Energifrigjøring oppnås ved å satse på energieffektiviseringstiltak, altså bedre og mer effektiv utnyttelse av den energien vi allerede har. Samtidig må det satses mer på fornybar varme.

Regjeringen må snarest over sommeren legge fram en plan for en miljøvennlig oppdekning av energibehovet i Midt-Norge, skriver Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse. Der viser organisasjonen til flere miljøvennlige måter det kan være mulig å dekke energibehovet på og som må utredes snarest.


Temasider Energi og klima Klimakutt.no Spar strøm i boligen Kamp for klimaet – Bli med du også Miljø i valgkampen 2007

Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid.

Følg natur- og miljøvernsakene – få tilsendt gratis nyhetsbrev fra Norges Naturvernforbund

Les uttalen

Industrikraft Møre: Høringsuttalelse i forbindelse med reservekraftanlegg på Nyhamna