Er mobile gasskraftverk lovleg?

Er mobile gasskraftverk i strid med EØS-avtala? Dette spørsmålet frå Naturvernforbundet må olje- og energiminister Odd Roger Enoksen svare på.

Naturvernforbundet sender no brev til Enoksen om energiforsyningssituasjonen i Midt-Noreg. Bakgrunnen er dei mange feilaktige utspela om at det er nødvendig å byggje sterkt forureinande mobile gasskraftverk i Møre og Romsdal.

– Naturvernforbundet har dokumentert at det er mogleg å unngå utfall i energiforsyninga i Midt-Noreg ved ein kombinasjon av sparetiltakt og utbygging av ny fornybar energi. Dette vil vere ei miljøvennleg og framtidsretta løysing, mobile gasskraftverk er miljøbomber, seier Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

– Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å nytte dei løysingane som gir lågast mogleg forureining. Mobile gasskraftverk er svært langt frå å oppfylle dette. Naturvernforbundet ser ikkje at situasjonen kan forsvare å bryte dei internasjonale avtalane om redusert forureining Noreg har slutta seg til; som vi har vist finst det ei rekke gode alternativ til mobile gasskraftverk. Slik Naturvernforbundet ser det vil det difor kunne vere aktuelt å klage eventuelle vedtak om mobile gasskraftverk inn for ESA, seier Folden.

Fylkesleder Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Foredrag om løysingane til Naturvernforbundet

Les brevet til olje- og energiministeren og rapporten frå Naturvernforbundet