Etablering av tursti – Naturvernforbundet krev stans

Naturvernforbundet har reagert på store naturinngrep i samband etablering av ein tursti mellom Tingvoll museum og Reitvatnet.