EU, WTO, mat og miljø: Nyttig konferanse i Ålesund

Nei til EU, Bondelaget og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal arrangerte konferanse om EU, WTO og matproduksjon i Ålesund under Den norske matfestivalen 1. og 2. september.

Tema for konferansen var norsk matproduksjons muligheter og begrensninger med dagens forhold til EU. – Det er aktuelt å se dette spesielt i lys av WTO-forhandlingene og miljøforhold, sier Ole Ø Kvalheim i Nei til EU.

På konferansen i år deltok statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og Matdepartementet. Videre generalsekretær Jostein Lindland i Nei til EU som også har brei faglig bakgrunn for internasjonale spørsmål.

Naturvernforbundet stilte med Øystein Solevåg som til daglig er rådgiver innen miljø. Christian Anton Smedshaug fra Norges Bondelag var også foredragsholder. Dette var den tredje av tilsvarende bredt sammensatte konferanser i fylket de senere årene. Konferansen var støttet av Utenriksdepartementets sitt EU-program, og deltakerne var medlemmer og tillitsvalgte i arrangørorganisasjonene og deres samarbeidspartnere.

For mer informasjon kan Gunnar Wentzel i Bondelaget kontaktes på telefon 90 72 95 82.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Last ned invitasjonen

Rapport fra Naturvernforbundet: EUs jordbrukspolitikk – på vei mot en bærekraftig matproduksjon?

EU og miljø: Debatthefte frå Naturvernforbundet

Rapport frå Friends of the Earth: the tyranny of free trade

Foredragene til Øystein Solevåg frå Naturvernforbundet

Bilde frå EU-samlinga 1. og 2. september 2006 Foto: Gunnar Wentzel

Bilde frå EU-samlinga 1. og 2. september 2006 Foto: Gunnar Wentzel