Fale bru og omlegging av Somrungen – Naturvernforbundet etterlyser tiltak

Naturvernforbundet etterlyser tiltak for sikring av fisk i samband med omlegging av Rv. 70 Fale bru i Sunndal.

Naturvernforbundet ber Sunndal kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å følge opp sitt ansvar for å sikre ei forsvarleg omlegging av Somrungen i samband med bygging av bru.

Statens vegvesen har svart 16. august 2016. Det er gjennomført møte med Fylkesmannens miljøvernavdelinga. Det blir lagt ved kopi av tegning av tiltak som skal gjennomføres slik at oppvekstområde for fiskeyngel sikres og forbedres.