Fare for spreiing av framande artar i samband med sanduttak

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Spørsmål knytt til konkret gravesak i Farstadbukta.