Feigt av SFT

På NRK Møre og Romsdal tirsdag 15.2.05 uttaler Anne Grethe Kolstad at SFT tillater at Brødrene Sunde slipper ut 1 kg av miljøgiften HBCD i året. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn synes dette er svært bekymringsverdig. Alt tyder på at dette stoffet er svært skadelig. Brødrene Sunde har allerede sluppet ut store mengder av miljøgiften i Borgundfjorden, mye større enn det de hadde fått tillatelse til. Da er det feigt av SFT å fortsatt gi bedriften utslippstillatelse fram til stoffet blir forbudt. SFT selv uttaler at de ikke kan utelukke at denne miljøgiften blir forbudt.

Konsentrasjonene av miljøgiften HBCD som er målt i Borgundfjorden er svært
høye, så vidt vi kjenner til er det ikke målt høyere konsentrasjoner av
denne miljøgiften i sediment (bunnslam) noe sted i verden.

Naturvernforbundet synes at dette er mer enn nok og mener at Brødrene Sunde bør stoppe utslippene med umiddelbar virkning.

Naturvernforbundet mener at føre-var-prinsippet må benyttes i denne saken. Man kan ikke vente på beviser for at stoffet er skadelig for mennesker, man vet allerede at stoffet har alle de klassiske egenskapene som gjør et stoff til en miljøgift: det er giftig, særlig for vannlevende organismer, det brytes ikke lett ned i naturen og det hoper seg opp i næringskjeden. Andre lignende stoffer, andre typer bromerte flammehemmere, er allerede forbudt.

Kontaktpersoner:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn: Kjersti Finholt, 70 19 40 16 / 92 29 97 38

Miljøgiftrådgiver i Naturvernforbundet: Per-Erik Schulze, 41 85 66 97 / 35 98 02 68