Fiskedød i Tingvoll?

Naturvernforbundet fekk 21. august 2006 denne eposten.

Hei. Har ved flere anledninger kontaktet Tingvoll kommune ang. vassdraget nedenfor Storvatnet på Grimstad, hvor delen Asplivatnet og Årøyvatnet utgjør et naturreservat. I  dette området finnes det forekomst av fredet ferskvannsmusling,spesielt i elva som går fra Slettavatnet. Denne bestanden har i de senere og vært i ferd med å dø ut. Tidligere var det også fin bestand av både røye og ørret her. Nå lukter det ille både av vann og fisk her nede og spesielt ørreten er full av mark. Ved  to anledninger har jeg funnet fisk flytende med buken i været. Dette har jeg påpekt  i brev til  kommunen uten å ha fått svar. Jeg har også for flere år siden snakket med en representant for kommunen som het Romundstad, som lovte å se på saken. Det har fremdeles ikke skjedd noe. For et år siden skrev jeg til fylkets miljøvernavdeling som også skulle se på saken.Ikke noe har skjedd. Enkelte gardbrukere har vasket gjødselspreder-utstyr i elva mellom Slettavatnet og Asplivatnet. Dette gjør nok ikke situasjonen bedre. I tillegg til rikelig gjødselspredning til langt utover høsten. Bunnen av elva ovenfor Asplivatnet og  elva mellom Asplivatnet og Årøyvatnet er dekt med brun og grønn sleip masse. Da jeg var yngre var det ikke slik . Ikke mye til naturreservat dette. Håper Dere kan se på saken, og få brakt det frem i lyset. Kanskje kan området bli den perlen det en gang var.

Svar frå Tingvoll kommune 25. august 2006