Fjellrev født på Dovre – første på 16 år

For første gang har fjellrev født i fangenskap fått unger i sitt naturlige miljø. – Dette er en fantastisk gladmelding, sier fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund. – Avl og utsetting ser dermed ut til å fungere. Det kan bety enormt mye for arbeidet med å beholde den sterkt truede fjellreven i norsk natur, sier Håpnes.

Fjellreven i Norge er kritisk truet, og trolig finnes det bare rundt 50 voksne individer igjen. Arten har vært på randen av utryddelse siden den ble fredet i 1930.

For å hindre at fjellreven forsvinner helt i Norge, har rev blitt født i fangenskap og satt ut i fjellet. Disse revene har ikke greid å reprodusere seg. Før nå.

Vanskelig å reparere natur
– Forrige gang fjellrev ynglet på Dovrefjell var i 1994. 16 år og noen millioner kroner senere gjør den det samme igjen, forklarer en glad Håpnes.

Han påpeker at det er kostbart å reparere natur, slik man har gjort for å redde fjellreven.

– Dette er en påminnelse om å forvalte naturen fornuftig, slik at vi slipper slike krevende redningsaksjoner i framtida, forklarer han.

Faren ikke over
Håpnes minner om at fjellreven langt fra er reddet med dette.

– Det er helt avgjørende at man fortsetter med tiltak som virker, slik som bekjempelse av rødrev i fjellrevområdene og foring i år med lite mat. Det er mange trusler mot fjellreven. De kjente lemenårene er nærmest forsvunnet i mange fjellområder, og miljøgifter og forandringer på grunn av klimaendringer har også negativ effekt, forklarer Håpnes.


Sunnhetstegn for Dovrefjell

Dovrefjell er Norges mest intakte høyfjells-økosystem. Men atomnedfall, klimaendringer, miljøgifter, veibygging, skytefelt og andre miljøtrusler har satt Dovrefjells natur under sterk press. Det brukes nå mye ressurser på å gjenskape Dovrefjell som et robust fjellområde.

– At fjellreven igjen trives og yngler her er en god indikator på at Dovrefjell igjen lever, sier Håpnes, som mener det er på høy tid med en solid redningsaksjon for all norsk natur.

– I år er det internasjonale naturmangfoldåret, og 2010 er året da vi skulle ha stanset tapet av biologisk mangfold. Fjellreven er bare en av flere tusen truede norske arter. Nå må regjeringen ta ambisiøse grep for å sikre at norsk natur bevares for framtida, avslutter Håpnes.

For mer informasjon kontakt Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Norges Naturvernforbund. Mobil: 911 92 234.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen