Fjern vegen til Snøheim!

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland gir miljøvernministeren full støtte.

En så fullstendig restaurering som mulig av naturtilstanden i skytefeltet på Hjerkinn er en miljøpolitisk viktig sak. Høyfjellsnaturen omkring Snøhetta har stor nasjonal verdi. Dette gjelder så vel fauna som flora og landskap.

Naturvernforbundet understreker i et brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy at det er viktig at vedtaket om å fjerne vegen til Snøheim står ved lag. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet til miljøvernministeren