FOLKEAKSJONEN SEIER NEI TIL 420 kV LUFTLINJE ØRSKOG-FARDAL, VI KREV LINJA LAGT I KABEL!

Folkeaksjonen mot 420 kV luftlinje Ørskog-Fardal oppmodar om di støtte!

FOLKEAKSJONEN SEIER NEI TIL 420 kV LUFTLINJE ØRSKOG-FARDAL, VI KREV LINJA LAGT I KABEL!

(sjå vedlagde pressemelding)

Folkeaksjonen mot 420 kV luftlinje Ørskog-Fardal oppmodar om di støtte!

(sjå vedlagde handlingsplan)

Bli medlem og/eller hjelp oss med ei pengegåve til kontonummer: 3992.04.96370

Privatpersonar: medlemskap kr 100,- (andre beløp blir rekna som gåve)

Lag og organisasjonar : medlemskap kr 500,- (andre beløp blir rekna som gåve)

Gjer innbetalinga i dag og ver med på å bygge ei slagkraftig rørsle som får Stortingspolitikarane til å lytte!

Vi bygger nettverket med alle verkemiddel, både i media og ”underground”, send difor denne eposten vidare til alle du kjenner som vil vere med og støtte saka, eller skriv den ut og gje den til dei som ikkje har tilgong til epost!

Ta kontakt med oss dersom DU kan hjelpe Folkeaksjonen med arbeidsinnsats eller anna, vi treng mange som kan arbeide for saka i lag!

Med beste helsing

for Folkeaksjonen mot 420 kV luftlinje Ørskog-Fardal

Gunnvor Bakke

Mobil: 906 57 622

PS Send oss gjerne presseklipp/oppslag om kraftlinjesaka til eit felles arkiv, som vil bli lagt ut på nettet i løpet av kort tid!

Kan sendast til moreromsdal(a)naturvern.no.

Pressemelding

Melding til lag og organisasjonar på Vestlandet