Foreløpig svar frå Barnekroken

Epost til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 17. oktober 2006.

Din meningsutveksling er videresendt til Eli Rygg for eventuelle kommentarer.

Jeg personlig synes at hun stilte noen intelligente spørsmål til det hun antakelig oppfatter som paradokser i miljøsammenheng.

Mvh

Lars-Erik Pettersen

Redaktør for Barnekroken