Foreslått reguleringsendring på Langeland – Tryggestad er stor, ikkje mindre

Eit forslag til reguleringsendring har vore ute på offentleg ettersyn. Naturvernforbundet har kritiske merknader.

Naturvernforbundet peiker på at endringane som blir foreslått kan vere store for naturen i området, men at dette er vanskeleg å slå fast i og med at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.