Fornybardirektivet på norsk

Olje- og energidepartementet har bedt Norges Naturvernforbund om synspunkter på direktivet for å fremme bruk av fornybar energi (fornybardirektivet). Norges Naturvernforbund ønsker fornybardirektivet velkommen og ber Norge implementere direktivet raskt med en ambisiøs plan for hvordan vi skal nå våre forpliktelser. Norske myndigheter må satse på energieffektivisering og en overgang fra fossil til fornybar energi. Vi må redusere energiforbruket, vi må ut med oljefyrene og vi må erstatte fossil energi i transport og industri med fornybar energi. Fornybardirektivet er et viktig skritt på veien mot et fornybart Norge i 2020.

Fornybardirektivet innebærer radikale endringer. Naturvernforbundet mener at:

– Norge må implementere direktivet raskt

– Norge må ha en ambisiøs målsetting

– Energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å oppnå fornybarandelen

– Norge må produsere mer fornybar energi, men samtidig ivareta viktige naturverdier

Fornybardirektivet krever at Norge tenker nytt og langsiktig vedrørende energieffektivisering og omlegging fra fossil til fornybar energi. Naturvernforbundet ser på dette som en mulighet for å ta et langt og viktig skritt mot et fornybart Norge. Norske myndigheter må sørge for en rask implementering av direktivet og en ambisiøs målsetting. Mulighetene finnes. Nå må vi bruke dem. Sammen kan vi bygge det fornybare Norge.

Kontaktperson for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les fråsegna frå Norges Naturvernforbund til Olje- og energidepartementet