Forureining frå skipstrafikken i Geirangerfjorden – kan grøne skattar vere løysinga?

Kan grøne havneavgiftar hjelpe på problema med luftforureining frå skipstrafikken i verdsarvbygda Geiranger?

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal spør Stranda kommune om dette ei eit brev. Reiselivsnæringa i Stranda drøftar denne sakan no, og Naturvernforbundet har tidlegare arbeidd mykje med forureining frå skipstrafikk.

For meir informasjon kan fylkesleiar Øystein Folden i Naturvernforbundet kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet til Stranda kommune

Oppslag i Sunnmørsposten 5. april 2006