Framande artar spreidd etter utbygging av turveg

Naturvernforbundet i Tingvoll ber Tingvoll idrettslag fjerne framande artar.

Naturvernforbundet har funne kjempespringfrø på den nye sykkelstien frå Museet mot Reitvatnet.

Dette må ha spreidd seg frå anleggsmaskinar som ikkje har vore godt nok reingjort.

Naturvernforbundet ber idrettslaget som byggherre om snøggast råd fjerne alle forekomstar og passe på framover.