Framdrift for vassregionar

Epost til Møre og Romsdal fylke.

I Trøndelag skjer det mykje når det gjeld rammedirektivet for vatn, jf. meldinga under. Kva er stoda i Møre og Romsdal?

Med helsing

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL Epost moreromsdal@naturvern.no

Hektisk framdrift for Vannregion Trøndelag