Framtidens byer velger kollektivtrafikk – hva velger vi?

Naturvernforbundet og en rekke samarbeidspartnere inviterer til møte om byutvikling og kollektivtrafikk i Ålesund. Dette er et tema som har kommet litt i skyggen av debatten om bomstasjoner og tunneler, arrangørene håper derfor å få miljøhensynene høyere på dagsorden. Møtet blir på Biblioteksalen i Ålesund rådhus torsdag 10. juni kl. 1800.

Hovedinnleder er Aud Tennøy, forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI). Hun er opprinnelig fra Lerstad i Ålesund, og har lang erfaring som byplanlegger fra Miljøbyen Gamle Oslo og som byutviklingsforsker både på Norsk institt for by- og regionplanlegging og på Transportøkonomisk institutt. Aud Tennøy har vært deltaker i sentrale debatter om byutvikling og klima de siste årene, for eksempel som forfatter av TØI-rapporten «Gir bedre veier mindre klimagassutslipp?» og som medarbeider i kvalitetssikringa av miljøkonsekvensene av Oslopakke 3.

Programmet for møtet ser slik ut:

kl 1800 Velkommen

kl 1805 Forsker ved TØI Aud Tennøy:

Hvordan kan vi oppnå effektive og miljøvennlige transportløsninger samtidig som vi skaper et attraktivt bymiljø og en attraktiv region?

Er det mulig å få flere til å reise kollektivt samtidig som vi bygger ut nye veier og tunnelsamband i Ålesundregionen?

kl 1850 Pause

kl 1900 Innlegg

Er klima- og miljøhensyn glemt i vegplanene for Ålesundsregionen?

Hvordan vil vegplanene som foreligger i dag påvirke kollektivtransport og myke trafikanter?

Strategidirektør i Statens vegvesen region midt, Kjetil Strand

Samferdselssjef i fylkeskommunen, Arild Fuglseth,

Driftssjef Hallstein Lillevik, Nettbuss Møre

kl 1920 Paneldebatt:

Hvordan skal vi få til et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem i Ålesund?

I panelet:

Knut Fylling, FrP, medlem i veggruppa

Svein Rune Johannessen, Ap, medlem i formannsskapet

Tore Johan Øvstebø, Krf, leder av LA21-utvalget i kommunen

Thor W. Bjørlo, SV, medlem i veggruppa

Kjetil Strand, strategidirektør i Staten vegvesen region midt

Arild Fuglseth, samferdselssjef i fylkeskommunen

Hallstein Lillevik, Nettbuss Møre

Aud Tennøy, forsker TØI

Debattleiar: Ingelill Brattheim

Seminaret er åpent for alle.

Vi håper mange lokalpolitikere i Ålesund vil komme.

Arrangører:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Ålesund Arbeiderparti

Ålesund Høyre

Ålesund Venstre

Ålesund Kristelig Folkeparti

Ålesund Sosialistisk Venstreparti

Nettbuss Møre

Yrkestrafikkforbundet, avdeling Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Transportarbeiderforbund

Natur og ungdom

Mer informasjon: Yngve Birkeland, leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn – telefon 97 40 27 87.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Invitasjon til møtet

Presentasjonen til Aud Tennøy

Foto: Svein Kvakland